Presentations

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenido al Congreso

 

En nombre del Totalizador Sportowy y la Asociación Europea de Loterías (European Lotteries Association) nos gustaría invitarle al 9no Congreso de la Lotería Europea que tomará lugar en la hermosa ciudad de Cracovia en Junio.

Nuevos retos se aproximan con el 2017 y más allá.

Todos nosotros reconocemos los retos que nuestro sector debe enfrentar. Durante el Congreso nos gustaría abarcar los asuntos más importantes, tales como maneras de alcanzar a nuevos consumidores, y especialmente las oportunidades dadas en este tema mediante el desarrollo de la tecnología y los medios, incluyendo las redes sociales. También nos gustaría discutir el futuro de nuestros productos tradicionales en este contexto.

Finalmente, discutir el rol que las loterías que operan en mercados regulados ocupan para usted y la sociedad. Creemos que la reunión de Cracovia le parecerá inspiradora, y por lo tanto le animamos a participar. Le hemos reservado alojamiento en 5 prestigiosos hoteles a precios de descuento. La ciudad de Cracovia es muy popular en el verano, alcanzando más de 3 millones de turistas.

¡Esperamos con ansias verle en Cracovia!

Premium Partners

Bienvenido al Congreso

 

En nombre del Totalizador Sportowy y la Asociación Europea de Loterías (European Lotteries Association) nos gustaría invitarle al 9no Congreso de la Lotería Europea que tomará lugar en la hermosa ciudad de Cracovia en Junio.

Nuevos retos se aproximan con el 2017 y más allá.

Todos nosotros reconocemos los retos que nuestro sector debe enfrentar. Durante el Congreso nos gustaría abarcar los asuntos más importantes, tales como maneras de alcanzar a nuevos consumidores, y especialmente las oportunidades dadas en este tema mediante el desarrollo de la tecnología y los medios, incluyendo las redes sociales. También nos gustaría discutir el futuro de nuestros productos tradicionales en este contexto.

Finalmente, discutir el rol que las loterías que operan en mercados regulados ocupan para usted y la sociedad. Creemos que la reunión de Cracovia le parecerá inspiradora, y por lo tanto le animamos a participar. Le hemos reservado alojamiento en 5 prestigiosos hoteles a precios de descuento. La ciudad de Cracovia es muy popular en el verano, alcanzando más de 3 millones de turistas.

¡Esperamos con ansias verle en Cracovia!

Premium Partners

Oradores

foto: Castillo de Wawel, Cracovia

ORGANIZERS

    

PREMIUM PARTNERS

SEMI PREMIUM PARTNER

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

- zapewnienia obsługi kanału newsletter,
- realizacji działań marketingowych i sprzedażowych, o ile wcześniej wyraziłeś na to zgodę,
- zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych,
- dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

Nasz serwis internetowy przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym umożliwia ich profilowanie.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

- Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.
- dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
- zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym
- podmiotom konsultingowym oraz audytorom
- upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.