Presentations

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au Congrès

Au nom de Totalizator Sportowy et de l’Association européenne des loteries (European Lotteries), nous avons l’honneur de vous inviter au 9ème Congrès européen des loteries «New Directions», qui se déroulera du 5 au 8 juin à Cracovie. Les débats du Congrès auront lieu au Centre de Congrès ICE

2017 – année de nouveaux défis

​Nous sommes tous conscients des défis que notre secteur doit relever. Lors du Congrès, nous aborderont les problématiques revêtant une importance essentielle pour les loteries: ainsi, nous réfléchirons à la manière d’atteindre de nouveaux consommateurs, et tout particulièrement sur les opportunités qui se présentent dans ce domaine grâce au développement des nouvelles technologies et des médias, notamment, des médias sociaux. Nous pencherons aussi sur la question de savoir qu’elle est la place qu’occupent, dans ce contexte, nos produits traditionnels.

​Enfin, nous débattrons sur le rôle des Loteries opérant sur les marchés réglementés et leur influence sur la société. Nous sommes persuadés que le Congrès de Cracovie sera inspirant pour l’avenir de notre secteur! Nous avons réservé pour vous des chambres dans 5 hôtels prestigieux à des prix spéciaux. Tous ces hôtels sont très bien situés. La ville de Cracovie est extrêmement populaire en été avec plus de 3 millions de touristes.

Au revoir à Cracovie!

Premium Partners

Bienvenue au Congrès

Au nom de Totalizator Sportowy et de l’Association européenne des loteries (European Lotteries), nous avons l’honneur de vous inviter au 9ème Congrès européen des loteries «New Directions», qui se déroulera du 5 au 8 juin à Cracovie. Les débats du Congrès auront lieu au Centre de Congrès ICE

2017 – année de nouveaux défis

​Nous sommes tous conscients des défis que notre secteur doit relever. Lors du Congrès, nous aborderont les problématiques revêtant une importance essentielle pour les loteries: ainsi, nous réfléchirons à la manière d’atteindre de nouveaux consommateurs, et tout particulièrement sur les opportunités qui se présentent dans ce domaine grâce au développement des nouvelles technologies et des médias, notamment, des médias sociaux. Nous pencherons aussi sur la question de savoir qu’elle est la place qu’occupent, dans ce contexte, nos produits traditionnels.

​Enfin, nous débattrons sur le rôle des Loteries opérant sur les marchés réglementés et leur influence sur la société. Nous sommes persuadés que le Congrès de Cracovie sera inspirant pour l’avenir de notre secteur! Nous avons réservé pour vous des chambres dans 5 hôtels prestigieux à des prix spéciaux. Tous ces hôtels sont très bien situés. La ville de Cracovie est extrêmement populaire en été avec plus de 3 millions de touristes.

Au revoir à Cracovie!

Premium Partners

Nos Invités

Photo: Château Royal, Cracovie

ORGANIZERS

    

PREMIUM PARTNERS

SEMI PREMIUM PARTNER

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

- zapewnienia obsługi kanału newsletter,
- realizacji działań marketingowych i sprzedażowych, o ile wcześniej wyraziłeś na to zgodę,
- zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych,
- dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

Nasz serwis internetowy przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym umożliwia ich profilowanie.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

- Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.
- dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
- zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym
- podmiotom konsultingowym oraz audytorom
- upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.