Presentations

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the Congress

On behalf of Totalizator Sportowy and European Lotteries Association we would like to invite you to the 9th European Lottery Congress taking place in the beautiful city of Krakow in June.

New challenges are coming up with 2017 and beyond.

We all recognize the challenges that our sector has to face. During the Congress we would like to cover the most pressing issues such as ways to reach new consumers, and especially the opportunities given in this matter by the development of technology and media, including social media. Also we would like to discuss the future of our traditional products in this context.

Finally, discuss, the role that lotteries operating on regulated markets play for you and for the society. We believe, you will find the meeting in Krakow inspiring and therefore we encourage you to participate. We have booked the accommodation for you in 5 prestigious hotels at discounted prices. The city of Krakow is very popular in summer reaching over 3M tourists.

We are very much looking forward to see you in Krakow!

Premium Partners

Welcome to the Congress

On behalf of Totalizator Sportowy and European Lotteries Association we would like to invite you to the 9th European Lottery Congress taking place in the beautiful city of Krakow in June.

New challenges are coming up with 2017 and beyond.

We all recognize the challenges that our sector has to face. During the Congress we would like to cover the most pressing issues such as ways to reach new consumers, and especially the opportunities given in this matter by the development of technology and media, including social media. Also we would like to discuss the future of our traditional products in this context.

Finally, discuss, the role that lotteries operating on regulated markets play for you and for the society. We believe, you will find the meeting in Krakow inspiring and therefore we encourage you to participate. We have booked the accommodation for you in 5 prestigious hotels at discounted prices. The city of Krakow is very popular in summer reaching over 3M tourists.

We are very much looking forward to see you in Krakow!

Premium Partners

Meet the Speakers

photo: Royal Castle – Wawel Hill, Kraków

ORGANIZERS

    

PREMIUM PARTNERS

SEMI PREMIUM PARTNER

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

- zapewnienia obsługi kanału newsletter,
- realizacji działań marketingowych i sprzedażowych, o ile wcześniej wyraziłeś na to zgodę,
- zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych,
- dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

Nasz serwis internetowy przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym umożliwia ich profilowanie.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

- Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.
- dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
- zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym
- podmiotom konsultingowym oraz audytorom
- upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.